Second Opinion

Detta ingår i en Second Opinion

  • Identifikation av kritiska beteenden för tjänsten

  • Tester

  • Valideringsintervjuer

  • Återkoppling 

Har ni genomfört en rekrytering själva och hamnat i ett läge där ni har svårt att fatta beslut om vilken av kandidaterna ni vill gå vidare med? Eller vill ni ha en opartisk utvärdering av interna kandidater? Då kan Second Opinion vara lösningen.

Att genomföra en Second Opinion har som syfte att ge en objektiv och rättvis bild av en individs förutsättningar och den miljö, de beteendeförväntningar och resultatkrav individen möter och kommer att möta i sin roll.

Oavsett vilken situation, så ger en objektiv personbedömning ett bra underlag för beslut. Vidare är det ett bra verktyg och stöd för utveckling. Oavsett om en personbedömning görs som enskilt uppdrag eller ingår i en rekryteringsprocess är en objektiv personbedömning inte bara en grund för urvalsbeslut utan också ett verktyg för den blivande chefen att förstå och kunna coacha sin nyanställde på bästa sätt.

Jag hjälper er att verifiera prioriterade kompetenser utifrån er kravprofil. Därefter kan vi tillsammans besluta vilka beteenden som är framgångsfaktorer för ert företag och vilka beteenden ni inte önskar i er organisation alternativt för just denna roll.

Med hjälp av en vetenskapligt förankrad personbedömning får ni en informationsgrund som gör att ni kan känna er tryggare i rekryteringsprocessen.