Rekrytering


Vad kännetecknar vår rekryteringsprocess?

 • Engagemang
 • Både kund och kandidat i fokus
 • Rättvist och fördomsfri metod
 • Noggranna analyser av företagets kultur och vision
 • Tydlig process
 • Vetenskapliga analyser


Vad ingår i processen?

Tillsammans sätter vi planen för vårt samarbete så vi är överens innan processen startas upp. 

Självklart kan du som kund välja alla steg eller bara vissa delar

 • Analyser och kravprofil
 • Planering av processen
 • Annonsering
 • All första kontakt med kandidaterna
 • Intervjuer
 • Tester
 • Bakgrundskontroller
 • Stöd och bollplank hela vägen till anställningskontraktet är signerat av er nya anställda
 • Uppföljning när er anställda är på plats