Varför ska du välja AW Rekrytering?

Karin Rundgren

Regional Branch Manager / Adecco

Jag har jobbat med Annica Wiberg på Adecco och redan från dag ett så märktes hennes engagemang och driv i det hon gör.

Annica är en oerhört klarsynt person som ser lösningar och möjligheter, nya idéer genereras vilket gör att man snabbt anpassar sig efter nyuppkomna situationer.

Annica jobbar effektivt på ett oerhört träffsäkert sätt, vilket naturligtvis lönar sig i ett sammanhang där rätt person skall rekryteras till rätt plats, och tidsbrist kan vara en faktor. Hon är pålitlig och levererar det hon lovat. Annica besitter också kunskap inom den digitala delen av våra arbetsliv, vilket gör att oavsett geografisk plats eller annat som kan komma i vår väg så finns en digital lösning på plats för att genomföra uppdragen.

Magnus Liljeqvist

CEO / NOLA Transport

Genom att vända oss till AW Rekrytering och Annica Wiberg kan vi som företag känna trygghet att vi får ett bra underlag för beslut när vi ska bestämma oss för vem som blir vår nya kollega. Att vända oss till en rekryteringskonsult som har vetenskapligt förankrade rekryteringsprocesser gör att vi på NOLA Transport vet att alla kandidater bedöms på lika grunder. Ingen kandidat kommer att diskrimineras eller utsättas för fördomar under resans gång.

Att Annica även är snabb, flexibel och noggrann samt har ett tydligt kundfokus gör att jag som företagare kan ägna mig åt mina egna arbetsuppgifter och ändå känna mig trygg att vi snarast kommer fram till vårt uppsatta mål, dvs hitta den bästa medarbetaren för just vårt uppdrag.